سیر رنده شده قلب سبز

سیر رنده شده قلب سبز

در انبار

سیر رنده شده قلب سبز در محیطی بهداشتی و با استفاده سیر تازه همدان تهیه شده است. این محصول به صورت منجمد عرضه شده و فاقد هرگونه ماده نگهدارنده است.

18,000 تومان