نخود فرنگی ۴۰۰ گرمی قلب سبز

موجود در انبار

نخودفرنگی قلب سبز بدون مواد نگهدارنده بوده و به طریقه IQF منجمد گردیده است.

12,000 تومان

موجود در انبار